Kas yra streikas?

Streikas – tai profesinės sąjungos ar jų organizacijos organizuotas darbuotojų darbo nutraukimas, kai siekiama priversti darbdavį derėtis, sudaryti ar vykdyti susitarimą. Streikas gali būti įspėjamasis,…

Koks streikas yra teisėtas?

Teisėtas streikas reiškia, kad streiką gali skelbti tik profesinės sąjungos ar jų organizacijos esant neišspręstam kolektyviniam ginčui dėl intereso, kai visiškai, ar iš dalies nėra…

Kas yra nemokamos atostogos?

Pagal Darbo kodekso 137 str. darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti ne trumpesnės, negu prašo darbuotojas, trukmės nemokamas atostogas, jeigu jį pateikia: 1) darbuotojas, auginantis…