Kas yra nemokamos atostogos?

Pagal Darbo kodekso 137 str. darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti ne trumpesnės, negu prašo darbuotojas, trukmės nemokamas atostogas, jeigu jį pateikia: 1) darbuotojas, auginantis…