VšĮ „Vilniaus universiteto Teisės klinika“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga ir laikosi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Prašome atidžiai perskaityti šią privatumo politiką.

1. Privatumo politika

Mūsų privatumo politika atsakys į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite klausimų, mūsų kontaktinis asmuo visada pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta toliau.

Prašome atidžiai perskaityti mūsų Privatumo politiką:

Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 15 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Organizaciją, kaip nurodyta šio pranešimo 2 skyriuje.

Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: VšĮ „Vilniaus universiteto Teisės klinika“

Mūsų įmonės kodas yra: 124369918

Mūsų adresas: Vilniaus g. 25, Vilnius

Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes teikiame viešą prieigą prie interneto svetainės www.teisesklinika.lt (toliau – „Svetainė“), ją palaikome, tobuliname ir užtikriname jos saugą. Taip pat, administruojame socialinių tinklų (Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube ir pan.) paskyras (toliau – Socialinių tinklų paskyros). Jūs, naršydami mūsų Svetainę ar Socialinių tinklų paskyras, sudarote su mumis sutartį, kuria gaunate prieigą prie Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros turinio ir sutinkate su teisės aktų nustatytomis jos naudojimo sąlygomis, įskaitant, bet neapsiribojant autorinių teisių sąlygomis ir šiame informaciniame pranešime pateikiamomis asmens duomenų apsaugos bei privatumo sąlygomis.

Mums reikia rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus siekiant:

 • valdyti, tobulinti ir optimizuoti mūsų Svetainę, Socialinių tinklų paskyras ir jų vartotojų patirtį;
 • atsakyti į Svetainės ir Socialinių tinklų paskyrų lankytojų paklausimus, pasiūlymus, teikti techninę pagalbą;
 • laikytis teisinių įsipareigojimų, spręsti bet kokius ginčus, kurie gali kilti su Jumis ar trečiosiomis šalimis, ir įgyvendinti savo teises, atsirandančias dėl visų tarp Jūsų ir Mūsų ar tarp Mūsų ir trečiųjų šalių sudarytų sutarčių;
 • suprasti naršymo tendencijas, įvertinti Mūsų auditorijos dydį ir naudojimo modelius, suprasti Mūsų vartotojų norus, pageidavimus;
 • pagerinti Svetainės veikimą ir išvaizdą, kurti naujas funkcijas ir funkcionalumą.
Kokią informaciją jūs renkate, naudojate ir saugote apie mane?

Kai naršote Svetainėje ar mūsų administruojamose Socialinių tinklų paskyrose, Mes galime naudoti technologijas (Jūsų naršyklės Svetainei pateikiamų užklausų analizę, slapukus ir pan.), kurios automatiškai surenka:

 • Naudojimo duomenis: Kai įeinate į Svetainę, Mes galime automatiškai surinkti tam tikrus duomenis apie jūsų prieigą prie Svetainės ir jos naudojimą (pvz., įėjimo ir išėjimo nuorodų URL, turinys ir puslapiai, prie kurių Jūs prisijungiate Svetainėje, prieigos datos ir laikai ir pan.);
 • Informaciją apie įrenginį: Kai įeinate į Svetainę, Mes galime automatiškai rinkti informaciją apie Jūsų įrenginį ir interneto ryšį (pvz., IP adresus, naudojamo kompiuterio ar mobiliojo prietaiso tipą, operacinės sistemos versiją, įrenginio identifikatorių, naršyklės tipą, kalbą ir pan.).

Kai savo iniciatyva pasinaudojate Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros funkcionalumu (formomis), skirtu pateikti Mums paklausimus ar pasiūlyti Mums sudaryti sutartis su Jumis, arba parašote žinutę Svetainėje ar Socialinio tinklo paskyroje nurodytais kontaktiniais elektroninio pašto adresais, renkami šie Jūsų duomenys:

 • identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, įmonė ir pan.);
 • kontaktiniai duomenys (e-pašto adresas ir pan.);
 • atitinkamos sutarties rūšies sudarymui reikalingi papildomi duomenys, jei siūlysite sudaryti sutartį (pvz.: siūlant sudaryti darbo praktikos sutartį – gimimo datą, CV duomenis ir pan.);
 • bet kokie kitokie Jūsų iniciatyva pateikti duomenys, kuriuos Jūs laikote reikšmingais teikiamo paklausimo ar pasiūlymo kontekste.
Ar renkatės jautrią asmeninę informaciją?

Ne.

Ar naudojate slapukus?

Kai prisijungiate prie Svetainės ar Socialinio tinklo profilio, galime išsiųsti vieną ar kelis slapukus – mažus tekstinius failus, kuriuose yra raidžių ir skaitmenų simbolių eilutė. Mes naudojame nuolatinius slapukus.  Nuolatinis slapukas lieka uždarius žiniatinklio naršyklę ir gali būti naudojamas Jūsų žiniatinklio naršyklėje tolesniuose apsilankymuose Svetainėje. Nuolatiniai slapukai gali būti pašalinti per Jūsų naudojamos žiniatinklio naršyklės nustatymus. Peržiūrėkite savo žiniatinklio naršyklės naudojimo gidą, kad sužinotumėte tinkamą būdą keisti slapukų nustatymus.

Slapukai yra techninė priemonė šio pranešimo 4 skyriuje nurodytai techninei naršymo informacijai rinkti automatiniu būdu. Mes naudojame tik analitinius slapukus, kad galėtumėme matyti Mūsų Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros lankomumo statistiką, Jus dominančias temas ir galėtumėme pasiūlyti kokybišką, Jums aktualiausią informaciją.

Mūsų naudojamų slapukų sąrašas:

Slapuko pavadinimas Slapuko tikslas Slapuko naudojimo terminas Naudojami duomenys
_ga Analitinis „Google Analytics“ slapukas, naudojamas lankytojams atskirti, vartotojo veiksmams svetainėje sekti 2 metai Vartotojo veiksmai svetainėje (asmens duomenys nerenkami)
_gat Analitinis „Google Analytics“ slapukas, naudojamas informacijai apie vartotojų elgseną svetainėje rinkti 1 min. Vartotojo veiksmai svetainėje (asmens duomenys nerenkami)
_gid Analitinis „Google Analytics“ slapukas, renkantis statistinę informaciją apie vartotoją 24 val. Slapukas nerenka jokių asmens duomenų, o suteikia kiekvienam vartotojui iD pagal savo apskaitą
Kokią informaciją turėčiau pateikti jums ir kodėl?

Kaip Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros lankytojui, Jums nereikia Mums pateikti jokios informacijos. Visa techninė informacija automatiškai surenkama naudojant standartines žiniatinklio naršymo technologijas (Jūsų naršyklės Svetainei pateikiamų užklausų analizę, slapukus ir pan.).

Jei pageidausite pasinaudoti Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros funkcionalumu (formomis), skirtu pateikti Mums paklausimus ar pasiūlyti Mums sudaryti sutartis su Jumis, arba Svetainėje nurodytais kontaktiniais elektroninio pašto adresais, Jūs turėtumėte nurodyti savo:

 • identifikacinius duomenis (vardas, pavardė, įmonė ir pan.)
 • kontaktinius duomenis (e-pašto adresas ir pan.)
 • atitinkamos sutarties rūšies sudarymui reikalingus papildomus duomenis, jei siūlysite sudaryti sutartį.

Jūs taip pat turite galimybę savo nuožiūra pateikti papildomus duomenis, kuriuos laikote reikšmingais paklausimui ar pasiūlymui sudaryti sutartį. Nepateikus tam tikros informacijos, kuri mums yra reikalinga tinkamai atsakyti į Jūsų paklausimą, mes galime Jūsų paprašyti šią informaciją pateikti.

Kokia informacija apie mane renkate iš kitų šaltinių ir iš kur?

Mes nerenkame jokių Svetainių ir Socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenų iš kitų šaltinių.

Kodėl jums teisiškai leidžiama rinkti mano informaciją?

Mes teisėtai renkame informaciją apie jus, nes:

 • Mums reikia jūsų informacijos, kad galėtumėme teikti prieigą prie Svetainės, t. y. Įvykdyti mūsų susitarimą ir leisti naršyti Mūsų Svetainėje pagal Jūsų pageidavimą, o taip pat, kad galėtumėme atsakyti į Jūsų iniciatyva pateikiamus paklausimus, pasiūlymus dėl Mūsų teikiamų paslaugų (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas);
 • Jūs sutikote, kad tvarkytumėme Jūsų asmens duomenis savo iniciatyva pateikdamas mums paklausimą, prašymą, skundą, kai tai nėra susiję su mūsų teikiamomis paslaugomis (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas);
 • Mums reikia jūsų informacijos, kad būtų laikomasi mūsų teisinių įsipareigojimų, išspręstume visus ginčus, kurie gali kilti su Jumis ar kitomis šalimis, ir užtikrintume savo teises, atsirandančias dėl visų tarp Jūsų ir Mūsų arba tarp Mūsų ir trečiųjų šalių sudarytų sutarčių (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas);
 • Mums reikalinga jūsų informacija, siekiant patobulinti mūsų Svetainę ir jos naudotojų patirtį (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
Ar naudosite Mano asmens duomenis automatiniam sprendimų priėmimui arba Mano profiliavimui?

Ne.

Su kuo dalinsitės Mano asmens duomenimis?

Galime atskleisti jūsų asmeninius duomenis:

 • Pirkėjui ar kitam Mūsų teisių perėmėjui, kai susijungimo, atskyrimo, restruktūrizavimo, reorganizavimo, likvidavimo ar kitokio pardavimo ar perdavimo ar dalies Mūsų organizacijos turto, tęstinumo ar bankroto, likvidavimo ar panašaus proceso metu, atveju, Mūsų turimi Jūsų asmens duomenys yra tarp perduoto turto;
 • Mūsų draudikams ir (arba) profesionaliems patarėjams, kiek tai yra pagrįstai reikalinga, norint įgyti ar išlaikyti draudimo apsaugą, valdyti riziką, gauti profesionalų patarimą ar teisinių reikalavimų įtvirtinimą, vykdymą ar gynimą, tiek teismo procesuose, tiek administracine ar ne teismo tvarka;
 • Mūsų paslaugų tiekėjams ar rangovams, kiek tai yra pagrįstai reikalinga Svetainės ir Socialinių tinklų paskyrų prieigos teikimui, palaikymui, kūrimui ir saugumo užtikrinimui;
 • tiekėjams, partneriams ir pan., kai tai reikalinga paklausimui išnagrinėti;
 • Mūsų organizaciją audituojančioms bendrovėms ir/ar valdžios institucijoms;
 • Mūsų organizacijos steigėjams.

Mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, jei toks atskleidimas yra būtinas norint laikytis Mums taikomų teisinių įpareigojimų, teisinių pretenzijų nustatymui, vykdymui ar gynimui, tiek teismo procesuose, tiek administracinėse ar neteisminėse procedūrose.

Ar Mano asmens duomenys bus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų?

Ne.

Kaip ilgai saugosite informaciją apie Mane?

Jūsų pateiktų paklausimų, pasiūlymų informaciją saugome Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais dokumentų saugojimo terminais.

Techninė automatiškai renkama Informacija apie lankytojo įrenginį (-ius) ir naršymą saugoma kaip nurodyta šios politikos 6 punkte esančioje lentelėje.

Kokios mano teisės?

Jūs turite šias teises asmens duomenų apsaugos srityje:

 • pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
 • pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • pateikti prieštaravimą duomenų tvarkymui dėl teisėto Mūsų intereso, kai atitinkami duomenys yra tvarkomi išskirtinai dėl teisėtų Mūsų interesų, o toks tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves ar teisėtus interesus;
 • pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus:
 • kai duomenys yra tvarkomi išskirtinai dėl teisėtų Mūsų interesų, Jūs prieštaraujate tokiam duomenų tvarkymui, o toks tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus, išskyrus atvejus, kai toks duomenų tvarkymas yra reikalingas siekiant pareikšti teisinius reikalavimus arba gintis nuo pareikštų teisinių reikalavimų;
 • be teisėto pagrindo tvarkomus Jūsų duomenis.
 • pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą:
 • kai prašoma ištaisyti klaidingus duomenis – laikotarpiui, kol nustatytos klaidos nebus ištaisytos;
 • pareiškus prieštaravimą duomenų tvarkymui dėl teisėto Mūsų intereso, kol nebus išnagrinėtas Jūsų prieštaravimas ir priimtas Mūsų sprendimas dėl tolimesnio jų tvarkymo;
 • kai Mums asmens duomenys nebereikalingi, bet jie reikalingi Jums siekiant pareikšti teisinius reikalavimus ar gintis nuo pareikštų teisinių reikalavimų;
 • bet kokių duomenų, tvarkomų be teisinio pagrindo, kai Jūs nepageidaujate jų ištrynimo.
 • ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą Mūsų organizacijoje;
 • pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jei norite pasinaudoti žemiau nurodytomis Jūsų teisėmis, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 15 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@teisesklinika.lt.

Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mūsų kontaktinis asmuo yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Organizaciją, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.

Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: VšĮ „Vilniaus universiteto Teisės klinika“

Mūsų įmonės kodas yra: 124369918

Mūsų adresas: Vilniaus g. 25, Vilnius

Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes turime teisėtą interesą rūpintis mūsų teritorijoje ir patalpose esančių asmenų ir turto saugumu, ir to siekdami kai kuriose bendrose mūsų teritorijose ir patalpose esame įrengę saugos vaizdo kameras.

Mes nerenkame duomenų apie Jus tikslingai, tik tais atvejais, kai Jūs dėl bet kokių priežasčių mūsų patalpose ar teritorijoje pakliūvate į aukščiau nurodytus saugos kamerų matymo laukus.

Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

Kokią informaciją renkate, naudojate ir saugojate apie mane?

Jūsų atvaizdas ir kitą į vaizdo stebėjimo lauką patenkanti informacija apie Jus.

Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Jūs neprivalote Mums pateikti jokios informacijos, tačiau Jums užėjus į stebimas patalpas ar teritoriją Jūsų vaizdo įrašas bus užfiksuotas automatiškai.

Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes turime teisėtą interesą saugoti Mūsų teritorijoje ir patalpose esančius asmenis ir savo turtą (GDPR 6 str. 1 d. f p.).

Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Jautrios informacijos apie Jus nerenkame.

Ar vykdote automatinį sprendimų priėmimą ar profiliavimą pagal informaciją apie mane?

Automatinis sprendimų priėmimas nėra vykdomas, Jūs nesate profiliuojamas.

Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

 • valdžios institucijoms ir įstaigoms (policijai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms ir pan.), kaip tai numatyta teisės aktuose;
 • informacinių ir komunikacinių paslaugų teikėjams (vaizdo stebėjimo techninę priežiūrą vykdantiems tiekėjams, vaizdo stebėjimą administruojančioms saugos bendrovėms ir pan.).

Mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, jei toks atskleidimas yra būtinas norint laikytis Mums taikomų teisinių įpareigojimų, teisinių pretenzijų nustatymui, vykdymui ar gynimui, tiek teismo procesuose, tiek administracinėse ar neteisminėse procedūrose.

Ar dalinatės mano informacija su subjektais, esančiais už EEE ribų?[1]

Nesidaliname.

Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus saugoma 14 kalendorinių dienų.

Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos Jūsų organizacijoje?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų kontaktinį asmenį, kaip tai nurodyta 13 skyriuje.

 • Pateikti prašymą atkleisti apie Jus turimą informaciją;
 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų Organizacijoje;
 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Kaip jūsų kontaktinis asmuo gali man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@teisesklinika.lt.

Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Organizaciją, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?  

Mes esame: VšĮ „Vilniaus universiteto Teisės klinika“

Mūsų įmonės kodas yra: 124369918

Mūsų adresas: Vilniaus g. 25, Vilnius

Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes teikiame Jums teisinę pagalbą.

Taip pat Mes turime teisės aktų nustatytas teisines pareigas, siejamas su konsultacijų teikimu Vilniaus mieste registruotiems gyventojams.

Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl? 

Siekdami sudaryti ir vykdyti teisinės pagalbos sutartį su Mumis Jūs privalote pateikti šią informaciją:

 • Identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas ir pan.);
 • Kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefonas ir pan.);
 • Kita informacija, reikalinga suteikti teisinę pagalbą.

Negavę iš Jūsų reikalingos informacijos, Mes negalėsime su Jumis sudaryti sutarties.

Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Iš kitų šaltinių informacijos apie Jus nerenkame.

Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūsų informacija yra reikalinga:

 • sutarčiai su Jumis sudaryti bei vykdyti (GDPR 6 str. 1 d. b p.);
 • teisinėms prievolėms įvykdyti (GDPR 6 str. 1 d. c p.);
 • teisėtam Mūsų interesui domėtis Jūsų nuomone apie paslaugų kokybę (GDPR 6 str. 1 d. f p.).
Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Jautri informacija apie Jus nėra renkama.

Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.

Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

 • valdžios institucijoms ir įstaigoms (Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir pan.), kaip tai numatyta teisės aktuose;
 • informacinių ir komunikacinių paslaugų teikėjams (elektroninio pašto, verslo valdymo ir apskaitos sistemų, duomenų saugyklų ir pan.);
 • tiekėjams, partneriams ir pan., kai tai reikalinga teisinei pagalbai suteikti;
 • Mūsų organizaciją audituojančioms bendrovėms ir/ar valstybės institucijoms;
 • Mūsų organizacijos savininkams.
Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų?

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama.

Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus saugome vadovaudamiesi Bendrąją dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro arba atitinkamiems teisiniams santykiams taikytinu ieškinio senaties terminu, priklausomai nuo to, kuris ilgesnis.

Jūsų kontaktinę informaciją apklausoms apie paslaugų kokybę naudosime tol, kol Jūs nepareikšite prieštaravimo tokiam naudojimui.

Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos koordinatorių, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

 • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prieštaravimą Jūsų kontaktinių duomenų naudojimui apklausoms ir/ar prekių, paslaugų pasiūlymams siųsti;
 • Pateikti prašymą ištrinti be teisinio pagrindo turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie be teisinio pagrindo turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų organizacijoje;
 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@teisesklinika.lt.

Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie renginių dalyvius. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mūsų kontaktinis asmuo yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Organizaciją, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.

Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: VšĮ „Vilniaus universiteto Teisės klinika“

Mūsų įmonės kodas yra: 124369918

Mūsų adresas: Vilniaus g. 25, Vilnius

Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes užsiimame renginių, kuriuose Jūs lankotės, organizavimu ir viešinimu komunikacijos tikslais. Dėl šios priežasties mes galime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Jūs mums neprivalote pateikti jokios informacijos.

Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Renginių metu mes galime daryti renginio ir jo dalyvių nuotraukas.

Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes atvykdami į renginį, davėte sutikimą būti fotografuojamas renginio metu.

Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Jautrios informacijos apie Jus nerenkame.

Ar vykdote automatinį sprendimų priėmimą ar profiliavimą pagal informaciją apie mane?

Automatinis sprendimų priėmimas nėra vykdomas, Jūs nesate profiliuojamas.

Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais?                                                        

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

 • Mūsų paslaugų teikėjams – IT, rinkodaros specialistams, prisiimantiems įsipareigojimus dėl perduodamų duomenų saugumo;
 • Socialinių tinklų platformoms, pvz.: Facebook, Instagram ir pan.
Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės (Europos ekonominę erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Norvegija ir Lichtenšteinas) ribų?

Nesidaliname.

Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus saugosime iki Jūsų sutikimo atšaukimo.

Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos Jūsų organizacijoje?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų kontaktinį asmenį, kaip tai nurodyta 13 skyriuje.

 • Pateikti prašymą atkleisti apie Jus turimą informaciją;
 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų Organizacijoje;
 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Kaip jūsų kontaktinis asmuo gali man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu.

Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mūsų duomenų apsaugos koordinatorius yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų organizaciją, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: VšĮ „Vilniaus universiteto Teisės klinika“

Mūsų įmonės kodas yra: 124369918

Mūsų adresas: Vilniaus g. 25, Vilnius

Kodėl renkate informaciją apie mane?

Atsiradus laisvai praktikos vietai, mes norime Jums pateikti praktikos pasiūlymą. Dėl šios priežasties mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Pageidaudami ateityje gauti Mūsų praktikos pasiūlymus, Jūs turėtumėte pateikti savo CV. Mes galime paprašyti Jūsų papildomos informacijos apie Jūsų kvalifikaciją.

Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Iš kitų šaltinių informacija nėra renkama.

Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:

 • Jūs davėte tam sutikimą (GDPR 6 str. 1 d. a p.).
Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Jautri informacija apie Jus nėra renkama.

Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.

Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama informacines, komunikacines paslaugas Mums teikiančioms bendrovėms.

Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų?

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama.

Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus saugome 3 metus arba tol, kol atšauksite duotą sutikimą.

Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos koordinatorių, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

 • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų organizacijoje;
 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@teisesklinika.lt.

2. Kontaktai

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@teisesklinika.lt.

3. Jūsų teisės

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų kontaktinį asmenį. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys:

 • Pateikti prašymą atskleisti apie Jus turimą informaciją;
 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų Organizacijoje;
 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.