Teisininkams

Vilniaus universiteto Teisės klinika kviečia III–V kurso Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentus prisijungti prie komandos ir 6 mėnesiams dalyvauti unikaliame inkubatoriuje. Atranką sudaro trys etapai: registracija, uždavinių sprendimas ir motyvacinis pokalbis.

Kodėl verta prisijungti?

– Unikalus inkubatorius, skirtas teisės studentų profesinių gebėjimų tobulinimui;
– Išskirtinė patirtis savarankiškai dirbant su teisiniais projektais, tiesioginis bendravimas su interesantais;
– Praktika teisės klinikose ypač vertinama užsienio universitetų ir Europos Sąjungos institucijų (Europos Komisijos, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir kt.);
– Galimybė nemokamai dalyvauti VU Teisės fakulteto mokymo centro rengiamuose seminaruose praktikos metu ir 6 mėnesius po jos;
– Puikios karjeros perspektyvos: VU Teisės klinikos savanoriai įtraukiami į VU Teisės fakulteto darbdaviams rekomenduojamų profesionalų sąrašą bei tiesiogiai rekomenduojami globėjų tarybai ir mecenatams;
– Išskirtiniai advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ mokymai neteisinėmis temomis (projektų strategija, teisinis rašymas, derybos ir kt.);
– Puiki vidaus atmosfera ir glaudi studentų, alumni bendruomenė;
– Apmokama praktika – VU ir mecenatų stipendijos; partnerių dovanos:
 
VU Teisės klinikos draugai

Kuratoriai

VU Teisės klinikos studentams pataria ir juos kuruoja žymūs šalies teisininkai profesionalai, VU Teisės fakulteto dėstytojai bei advokatai praktikai.
      – Bendrieji teisės klausimai: Vitoldas Kumpa;
      – Darbo teisės grupė: prof. Tomas Davulis, doc. dr. Tomas Bagdanskis, dr. Justinas Usonis;
      – Sutarčių, įmonių ir intelektinės nuosavybės teisės grupė: dr. Stasys Drazdauskas, dr. Eglė Lauraitytė, dr. Paulius Miliauskas, dr. Laurynas Didžiulis;
      – Mokesčių teisės grupė: dr. Martynas Endrijaitis;
      – Šeimos ir socialinės apsaugos teisės grupė: dr. Vida Petrylaitė, Viktorija Čivilytė, Birutė Strimaitytė, Simona Bronušienė, Ana Pliner;
      – Viešosios teisės grupė: Pranas Švedas, Mindaugas Civilka, dr. Vigita Vėbraitė, Simona Cirtautaitė;
      – Ginčų ir taikinamojo tarpininkavimo grupė: Pranas Švedas, Mindaugas Civilka, dr. Vigita Vėbraitė, Tadas Varapnickas;
      – Sveikatos ir gyvybės mokslų grupė: Šarūnas Narbutas.

Teisės klinikos Alumni klubas

Teisės klinikos alumni klubas vienija VU Teisės fakultetą jau baigusius jaunus teisės profesionalus, kurie studijų metu buvo teisės klinikos dalimi.
Klubo vizija: "Alumni klubas yra patraukliausia aplinka susitikti su kolegomis bei išreikšti save".
Klubo misija: "Sudaryti palankias sąlygas klubo nariams sustiprinti esamus ir užmegzti naujus ryšius bei įgyvendinti vidinį socialinio atsakingumo poreikį"

Tikslai:
Būti patrauklia ir vertinga organizacija potencialiems nariams
Sudaryti bendravimo galimybes mūsų nariams
Užtikrinti Alumni klubo tęstinumą
Suteikti galimybę mūsų nariams patenkinti savo vidinį socialinio atsakingumo poreikį
Suteikti galimybę mūsų nariams dalintis savo žiniomis ir patirtimi
Prisidėti prie VU TK žinomumo didinimo ir įvaizdžio gerinimo
Bendradarbiauti su VU TK rengiant konferencijas ir mokymus
Bendradarbiauti su VU TK gerinant VU TK teikiamų paslaugų kokybę

Alumni klubo tarybą šiuo metu sudaro:
Aušra Bagdonaitė
Lina Gerulaitytė
Tadas Kuzminskas
Arnoldas Puodžius
Gintarė Stonienė
Samanta Šereikaitė
Dovidas Vainorius

Susisiekite

Vilniaus universiteto Teisės klinikos komanda
yra pasirengusi Jums padėti.