Dažniausiai užduodami klausimai

Kartu su žmona/vyru nusprendėme nutraukti santuoką abipusiu sutarimu, kaip tai padaryti? (Santuokos nutraukimas bendru sutarimu)

Tai operatyviausias ir labiausiai rekomenduojamas santuokos nutraukimo kelias, kurį pasirinkus galima išsaugoti taiką tarp sutuoktinių bei apsaugoti vaikus nuo neigiamų pasekmių (sutaupoma emocinių išgyvenimų, taip pat laiko bei piniginių sąnaudų).

Santuokos nutraukimo bendru sutarimu sąlygos (būtinos visos trys) (CK 3.51 str.):
1) Nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei 1 metai (jei nuo santuokos sudarymo praėjo mažiau nei 1 metai, nėra atimama teisė nutraukti santuokos, tačiau į teismą reikės kreiptis bendra ginčo teisenos tvarka prašant teismo nutraukti santuoką dėl abiejų sutuoktinių kaltės, t. y. nėra suteikiama galimybė kreiptis į teismą supaprastintos procedūros tvarka).
2) Abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (turto padalijimo, vaikų išlaikymo ir pan.).
3) Abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs šioje srityje.

Kokie procesiniai dokumentai teikiami teismui? (CK 3.52 str.)
1) Prašymas dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutarimu.
2) Sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

Kokius aspektus reikia nurodyti, aptarti sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių?
1) Santuokos nutraukimo priežastys.
2) Turto pasidalijimas:
• kiek registruoto ir neregistruoto turto sutuoktiniai turi;
• kam kokia nuosavybės teise (asmenine ar bendrąja jungtine) turtas priklauso;
• kiek ir kokio turto kiekvienas iš sutuoktinių gauna po santuokos nutraukimo. Įprastu atveju tam, kuriam lieka turtas (automobilis, butas) - lieka ir įsipareigojimas kreditoriui. Norint vieną iš sutuoktinių atleisti nuo skolos reikės kredito įstaigos (banko) sutikimo.
3) Skolų pasidalijimas:
• nurodomos tiek asmeninės, tiek bendros skolos;
• aptariama, kiek ir kokių skolų lieka kiekvienam sutuoktiniui;
• bet kuris iš sutuoktinių gali savo vardu priimti bet kurias skolas (tiek asmenines, tiek bendras), tačiau būtinas kreditoriaus sutikimas, kitu atveju teismas sutarties nepatvirtins.
4) Nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta, gyvenimo sąlygos:
• su kuriuo iš tėvų ir kur lieka gyventi nepilnamečiai vaikai.
5) Nepilnamečių vaikų išlaikymas:
• numatoma konkreti išlaikymo suma, kurią privalo mokėti vienas iš tėvų, su kuriuo negyvena vaikas;
• pagal Lietuvos teismų praktika minimali išlaikymo suma yra lygi pusei minimalaus mėnesinio atlyginimo (šiuo metu tai 190 Eur).
6) Bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarka:
• detaliai aptariama, kaip, kada vienas iš tėvų, gyvenantis skyrium, bendraus, susitiks su vaikais.
7) Sutuoktinių tarpusavio išlaikymas:
• ar po santuokos nutraukimo vienam iš buvusių sutuoktinių kitas mokės išlaikymą, jei taip – kokio dydžio.
8) Sutuoktinių pavardės:
• ar po santuokos nutraukimo paliekama sutuoktinio pavardė, ar norima susigrąžinti mergautinę pavardę.

Kokie dokumentai turi būti pridedami prie prašymo ir sutarties?
1) Sutuoktinių tapatybę patvirtinantys dokumentai (pasas arba asmens tapatybės kortelė).
2) Santuokos liudijimas.
3) Nepilnamečių vaikų (jei tokių yra) gimimo liudijimai.
4) Pažymos apie sutuoktinių turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą tiek asmenine, tiek bendrąja jungtine nuosavybės teise (jei tokio turto nėra, pažyma vis tiek reikalinga).
5) Pažymos apie nuosavybės teise turimas transporto priemones (jei tokių nėra, pažyma vis tiek reikalinga).
6) Informacija apie kreditorius, skolas (tiek asmenines, tiek bendras).

Žyminis mokestis. Kreipiantis į teismą dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu pareiškėjai nuo žyminio mokesčio yra atleidžiami

NEMOKAMA KONSULTACIJA

Susisiekite

Vilniaus universiteto Teisės klinikos komanda
yra pasirengusi Jums padėti.