Dažniausiai užduodami klausimai

Noriu skirtis dėl vyro/žmonos kaltės

Vienas iš sutuoktinių gali reikalauti teismo nutraukti santuoką, jei ši faktiškai iširo dėl kito sutuoktinio kaltės. Kada sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo? (CK 3.60 str.)
• Tuo atveju, jei sutuoktinis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas yra nebegalimas.
• Sutuoktinio kaltės prezumpcijos:
1) Sutuoktinis nuteistas už tyčinį nusikaltimą arba
2) Sutuoktinis yra neištikimas, arba
3) Sutuoktinis žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu arba šeimos nariais, arba
4) Sutuoktinis paliko šeimą ir daugiau kaip 1 metus visiškai ja nesirūpina (nesirūpinimas gali pasireikšti tiek iš finansiškai, tiek morališkai, tiek abejais aspektais, tačiau privalo būti visiškas nesirūpinimas).
• Sutuoktinio kaltė gali pasireikšti ir kitais pagrindais: konfliktiškas charakteris, pinigų švaistymas, bendrų sutuoktinio pareigų nesilaikymas ir kt.
• Šalis, teigianti, jog santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, turi įrodinėjimo pareigą, t. y. ši šalis turi pateikti argumentus, įrodančius, kaip pasireiškė kito sutuoktinio kaltė, lėmusi santuokos iširimą.

Kada pripažįstama, jog santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės? (CK 3.61 str.)
Sutuoktinis, kuris nesutinka, jog santuoka iširo dėl jo kaltės, turi teisę prieštarauti ir įrodinėti, jog santuokos iširimui įtakos turėjo ir ieškovo veiksmai (kaltė). Teismas, įvertinęs abiejų šalių argumentus, gali pripažinti, jog sutuoktiniai abu kalti dėl santuokos iširimo. Šiuo atveju nenustatinėjama, kurio iš sutuoktinių kaltė yra didesnė.

Koks procesinis dokumentas teikiami teismui?
Ieškinys.

Žyminis mokestis:
1) Už reikalavimą nutraukti santuoką – 50 Eur (jeigu pareiškimas teikiamas per elektroninių ryšių priemones, t. y. per e.teismas.lt, – 38 Eur).
2) Už reikalavimą padalinti turtą – apskaičiuojama nuo bendros dalintino turto vertės.
3) Už reikalavimą atlyginti turtinę ar neturtinę žalą (jei reikalaujama) – apskaičiuojama kaip už turtinį reikalavimą.

NEMOKAMA KONSULTACIJA

Susisiekite

Vilniaus universiteto Teisės klinikos komanda
yra pasirengusi Jums padėti.