Dažniausiai užduodami klausimai

Išlaikymas vaikams

Abu tėvai, nepriklausomai nuo to, su kuriuo iš jų gyvena nepilnametis vaikas, privalo prisidėti prie vaiko išlaikymo.

Tėvai turi pareigą išlaikyti (CK 192, 1921 str.):
1) Nepilnamečius vaikus.
2) Pilnamečius vaikus, kurie yra nedarbingi dėl neįgalumo, kuris nustatytas dar vaikui būnant nepilnamečiui.
3) Pilnamečius vaikus (bet ne vyresnius kaip 24 metų), kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą ir kuriems būtina materialinė programa. Atsižvelgiama į šiuos kriterijus:
• Pilnamečio vaiko turtinė padėtis, gaunamos pajamos bei galimybė pačiam gauti pajamų (darbo užmokestis, stipendijos ir kt.).
• Ar siekiama pirmojo aukštojo ar profesinio išsilavinimo (jei ne pirmojo, tėvai pareigos išlaikyti pilnametį vaiką neturi).
• Ar reikia mokėti už mokslą.
• A pilnametis vaikais tinkamai, sąžiningai vykdo pareigą mokytis.
• Ar tėvai turi galimybę, nepablogindami savo ir kitų šeimos narių padėties, skirti išlaikymą, ar patiems tėvams nėra reikalinga parama, globa ir kt.

NEMOKAMA KONSULTACIJA

Susisiekite

Vilniaus universiteto Teisės klinikos komanda
yra pasirengusi Jums padėti.