Dažniausiai užduodami klausimai

Ar vienas iš tėvų turi teisę laikinai išvykti į užsienį kartu su vaiku, kai vaiko tėvai nutraukę santuoką ar gyvena skyrium?

Laikinu vaiko išvykimu į užsienį pripažįstami tokie atvejai, kai vaikas į užsienio valstybę išvyksta ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui ir į užsienio valstybę keliaujama turistiniais ar gydymosi tikslais, norint aplankyti užsienyje gyvenančius giminaičius vaiko mokyklos atostogų metu ir pan.

Jei laikinai išvykti į užsienį kartu su nepilnamečiu vaiku nori tėvas ar motina, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, tėvo ar motinos, gyvenančio skyrium, sutikimo nereikia, tačiau jei yra nustatyta gyvenančio skyrium tėvo ar motinos bendravimo su vaiku tvarka, jos privalu laikytis planuojant kelionę į užsienį.

Jei laikinai išvykti į užsienį kartu su nepilnamečiu nori tėvas ar motina, gyvenantis skyrium – jei kelionės į užsienį trukmė, sąlygos bus kitokios, nei nustatyta bendravimo su vaiku tvarkoje, skyrium gyvenantis tėvas ar motina turi gauti kito tėvo ar motinos, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, sutikimą (geriausia rašytinės formos (tai –
svarus įrodymas, jog sutikimas buvo gautas), nors įstatyme privaloma rašytinė reikalavimo forma nėra nustatyta).

Vilniaus universiteto Teisės klinika pažymi, kad pateikta informacija yra bendro pobūdžio ir nelaikytina individualiai pritaikoma kiekvienam atvejui. Konkrečios situacijos aplinkybės ar pasikeitęs teisinis reguliavimas gali lemti kitokį teisinį vertinimą bei atsakymą. Norėdami gauti nemokamą individualią konsultaciją, užduokite klausimą internetu (spustelkite mygtuką žemiau) arba užsiregistruokite į gyvą susitikimą VU Teisės klinikos biure Vilniuje.

NEMOKAMA KONSULTACIJA

Susisiekite

Vilniaus universiteto Teisės klinikos komanda
yra pasirengusi Jums padėti.