Dažniausiai užduodami klausimai

Ar vienas iš tėvų, su kuriuo gyvena nepilnametis vaikas, turi teisę išvykti nuolatiniam gyvenimui į užsienį kartu su vaiku?

Tėvo ar motinos, negyvenančio kartu su nepilnamečiu vaiku, leidimas išsivežti vaiką gyventi į užsienį yra privalomas nepriklausomai nuo to, kad vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su tėvu ar motina, kuris nori išvykti nuolatiniam gyvenimui į užsienį.

Vienas iš tėvų, kuris negyvena su vaiku, turi teisę ir pareigą bendrauti su vaiku, dalyvauti jo auklėjime, o galimybę susitikti su vaiku privalo užtikrinti vienas iš tėvų, su kuriuo gyvena vaikas.

Tuo atveju, jei skyrium gyvenantis tėvas ar motina nepagrįstai nesutinka duoti leidimo išvykti nuolatiniam gyvenimui į užsienį ir nepavyksta taikiai susitarti dėl bendravimo su vaiku tvarkos šiam gyvenant užsienyje, galima kreiptis į teismą dėl bendravimo tvarkos su Lietuvoje gyventi liekančiu tėvu ar motina nustatymo. Iš esmės išvykimas be tėvo ar motino leidimo yra laikomas ydingu ir prieštaraujančiu teisėtiems vaiko interesams, tačiau tuo atveju, kai tėvas ar motina vaiku nesirūpina, nesidomi, neprisideda prie jo auklėjimo, auginimo, išlaikymo, tačiau vis tiek nesutinka duoti leidimo išvykti, teismas, įvertinęs šias aplinkybes, turėtų pripažinti, jog tėvo ar motinos nesutikimas išsivežti gyventi vaiką į užsienį yra nepagrįstas ir būtent toks nesutikimas prieštarauja vaiko interesams.

Tėvui ar motinai, siekiančiam išsivežti nepilnametį vaiką nuolatiniam gyvenimui užsienyje, teismo proceso metu tenka pareiga įrodinėti, kad vaiko išsivežimas neprieštarauja jo teisėtiems interesams ir gerovei, taip pat neprieštarauja skyrium gyvenančio vaiko tėvo ar motinos teisėms (reikėtų įrodyti, kad tėvui ar motinai vaikas nėra svarbus ir leidimo išsivežti jis / ji neduoda tik dėl to, kad, pvz., pats / pati sau siekia naudos ar taip bando atkeršyti).

Vilniaus universiteto Teisės klinika pažymi, kad pateikta informacija yra bendro pobūdžio ir nelaikytina individualiai pritaikoma kiekvienam atvejui. Konkrečios situacijos aplinkybės ar pasikeitęs teisinis reguliavimas gali lemti kitokį teisinį vertinimą bei atsakymą. Norėdami gauti nemokamą individualią konsultaciją, užduokite klausimą internetu (spustelkite mygtuką žemiau) arba užsiregistruokite į gyvą susitikimą VU Teisės klinikos biure Vilniuje.

NEMOKAMA KONSULTACIJA

Susisiekite

Vilniaus universiteto Teisės klinikos komanda
yra pasirengusi Jums padėti.