Dažniausiai užduodami klausimai

Ar reikia deklaruoti gautą dovaną? Ar dovanos yra apmokestinamos?

Jei gaunamamos piniginės dovanos: (a) iš darbdavio (juridinio asmens) – deklaruoti reikia, dovanų suma (vertė) apmokestinama 15 proc. pajamų mokesčio tarifu; (b) iš juridinio asmens ne darbdavio – deklaruoti reikia, dovanų suma (vertė) apmokestinama 15 proc. pajamų mokesčio tarifu; (c) iš artimųjų, giminaičių (t. y. sutuoktinio, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, brolio, sesers, vaikaičių) – dovanos neapmokestinamos, deklaruoti reikia tik jei dovanų suma (vertė) viršija 2 500 Eur; (d) iš kitų asmenų – jei dovanų bendra vertė per mokestinį laikotarpį viršija 2 500 Eur, jos apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu, deklaruoti reikia tik jei dovanų suma (vertė) viršija 2 500 Eur.

Jei gaunamos nepiniginės dovanos (natūra): (a) iš darbdavio (juridinio asmens) – deklaruoti reikia, dovanų suma (vertė) apmokestinama 15 proc. pajamų mokesčio tarifu; (b) iš juridinio asmens ne darbdavio – deklaruoti reikia, tačiau 15 proc. pajamų mokesčio tarifu apmokestinama tik tada, kai dovanų suma (vertė) viršija 100 Eur; (c) iš artimųjų, giminaičių (t. y. sutuoktinio, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, brolio, sesers, vaikaičių) – dovanos neapmokestinamos, Lietuvoje esantys nekilnojamieji daiktai nedeklaruojami, o kitos dovanos, kurių suma (vertė) viršija 2 500 – deklaruojamos; (d) iš kitų asmenų – jei dovanų bendra vertė per mokestinį laikotarpį viršija 2 500 Eur, jos apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu, deklaruoti reikia tik jei dovanų suma (vertė) viršija 2 500 Eur.

Vilniaus universiteto Teisės klinika pažymi, kad pateikta informacija yra bendro pobūdžio ir nelaikytina individualiai pritaikoma kiekvienam atvejui. Konkrečios situacijos aplinkybės ar pasikeitęs teisinis reguliavimas gali lemti kitokį teisinį vertinimą bei atsakymą. Norėdami gauti nemokamą individualią konsultaciją, užduokite klausimą internetu (spustelkite mygtuką žemiau) arba užsiregistruokite į gyvą susitikimą VU Teisės klinikos biure Vilniuje.

NEMOKAMA KONSULTACIJA

Susisiekite

Vilniaus universiteto Teisės klinikos komanda
yra pasirengusi Jums padėti.