VU Teisės klinika padės nukentėjusiems Sausio 13 – ąją

Sausio 26 d. VU Teisės klinikos atstovai dalyvavo Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos surengtame posėdyje dėl nukentėjusiųjų 1991 m. sausio 13 d. interesų užtikrinimo ir atstovavimo.

Lietuvos Nepriklausomybės Gynimo Sausio 13 – osios Brolija vienija žmones, gynusius Lietuvą nuo okupacijos ir nukentėjusius to meto įvykiuose. VU Teisės klinika, kartu su Lietuvos advokatūra, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba ir Teisinės pagalbos centru teiks nukentėjusiesiems teisinį atstovavimą ir kitokio pobūdžio pagalbą.

Buvo nutarta, kad 2 VU Teisės klinikos teisininkai taps nukentėjusiuosius lydinčiais asmenimis teisminiame procese, dalyvaus teismo posėdžiuose, o po jų – suprantamai ir paprastai perduos informaciją apie proceso eigą. Taip pat, nukentėjusiesiems teiksime siūlymus bei įžvalgas apie jų teisių įgyvendinimą, organizuosime bendrus susitikimus su oganizacijomis, vienijančioms nukentėjusiuosius Sausio 13 – osios byloje.

Be dalyvavimo teisminiame procese, VU Teisės klinikos teisininkai padės ir kitais, su Sausio 13 – osios byla nesusijusiais, klausimais.

nuotr1

Nuotrauka iš https://en.wikipedia.org/wiki/January_Events_(Lithuania)

Prieš 18 metų  VU Teisės kliniką įsteigė ir ją globoja Vilniaus universitetas, advokatų kontora Ellex Valiunas bei Vilniaus universiteto studentų atstovybė. VU Teisės klinikoje nuo veiklos pradžios suteikėme pagalbą jau daugiau nei 50 tūkst. žmonių. Dėkojame organizacijos globėjams Lewben group ir Serenus, mecenatams Vilniaus prekyba, Telia, Strategic Staffing Solutions International ir Orlen Lietuva bei kitiems rėmėjams už finansinę paramą prisidedant prie organizacijos gyvavimo.

Susisiekite

Vilniaus universiteto Teisės klinikos komanda
yra pasirengusi Jums padėti.